A+ A A-

pdfVZN č1/2007 Domový poriadok Obce Bošáca.pdf190.55 KB
pdf VZN č6/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce78.77 KB
pdf VZN č1/2010 o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat91.09 KB
pdf VZN č2/2011 o povinnosti vypracovať povodňový plán PO a FO - podnikatelia111.98 KB
pdf VZN č2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby325.89 KB
pdf VZN č.4/2012 o podmienkach predaja na trhových miestach a Príloha č.1 Trhový poriadok697.71 KB
pdfVZN_2_2016_o_odpadoch.pdf400.37 KB
pdfVZN č.1/2017 o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf144.16 KB
pdfVZN č.2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bošáca .pdf160.31 KB
pdfVZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf1 MB
pdfVZN č.1/2018 o poplatku za malé zdroje znečistenia ovzdušia.pdf152.39 KB
pdfVZN č.3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf236.11 KB
pdfVZN č.4/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.pdf
pdfVZN č.5/2018 o miestnych daniach na území obce Bošáca.pdf193.02 KB
pdfVZN č.6/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
pdfVZN č.1/2019 na ochranu pred hlukom a vibráciami.pdf147.46 KB
pdfVZN č.3/2019 o financovaní školských zariadení.pdf
pdfVZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a šk. zariadení v obci Bošáca.pdf
pdfVZN č.5/2019 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce.pdf
pdfVZN č.6/2019 o miestnych daniach na území obce Bošáca.pdf185.69 KB
pdfVZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf1.70 MB
pdfVZN č.8/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol. zariadení.pdf326.58 KB
pdfVZN č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol. zariadení .pdf869.92 KB
pdfDodatok č.1 k VZN č. 3/2018 prev.poriadok pohrebiska.pdf540.39 KB
pdfDodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s odpadmi.pdf527.29 KB
pdfVZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol. zariadení.pdf840.12 KB

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby